EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering

Isolering av snedtak

Isolering av snedtak

Isolering med lösull i snedtak är bra ur flera aspekter. Den är kostnadseffektiv och arbetsbesparande. Hanteringen av isoleringsmaterial minimeras, inget material behöver lagras eller flyttas runt och inget spill behöver tas om hand och transporteras bort

En annan fördel är att lösullsisolering kan användas vid olika avstånd, där vinklar möts och att den kan användas oavsett önskad eller möjlig isolertjocklek. Isoleringen kan göras i snedtak som går ända upp i nock eller där snedtak möter plan vind som vi kallar för öppet ryggåstak

Efter förberedelser för korrekt ventilation, fuktspärrar och glespanel som underlag för innertaket sprutar vi in lösullen från toppen av konstruktionen till dess den är komplett isolerad. Isoleringen är torr och ren vilket minimerar risken för framtida fuktskador. Arbetet utförs med typgodkänd och utprovad teknik (SP) och av certifierade lösullsinstallatörer inom behöriglösull

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå