EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
Lådblåsning av vägg

Isolering av vägg

Lådblåsning av vägg

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod. Konstruktionerna för att isolera väggar och tak ska självklart utföras med vind- och fuktspärrar på ett säkert och beprövat sätt. Vid lösullsisolering sprutas isoleringen in mellan dessa och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det tätar skarvar, mot reglar, eliminerar risken för läckage och blir en foglös isolerings skiva

Isolera i besvärliga utrymmen

I många fastigheter finns det många trånga, vinklade, djupa utrymmen som dessutom innehåller rörledningar, expansionskärl, ventilationskanaler eller andra tekniska installationer. I sådana utrymmen är isoleringen ofta bristfällig eller har stort värmeläckage genom otäta skarvar eller fickor i isoleringen. I dessa fall är isolering med lösull en mycket effektiv lösning. Lösullen sprutas in i vinklar och vrår, täcker ledningar och tätar runt svåråtkomliga installationer. Krävs tillgänglighet för service och underhåll bygger vi gångbryggor och sarger där de behövs.

Behöver du hjälp med gångbryggor och sarger är det bara kontakta oss här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå