EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
EKO Miljösiolering
Kalldrag vid dörr

Termografering

Värmekamera

Termografering är ett fantastiskt verktyg för att analysera klimatskalet på en fastighet och upptäcka energislöseri i byggnader. En värmekamera visar exakt var problemen finns så att vi kan diagnostisera områden med energiförluster från en synlig värmebild.

Vi på Ekomiljöisolering olika tjänster inom termografering både i samband med tilläggsisolering och vid enskild inspektion

  • Kontakta oss så kan vi berätta mer alla fantastiska möjligheter som termografering erbjuder.

På ett enkelt och effektivt sätt kan vi upptäcka:

  • Bristfällig isolering
  • Köldbryggor
  • Fuktskador
  • Luftläckage
  • Otäta rör
  • Defekt golvvärme
  • Golvvärme slingor i plattor

Varför behövs termografering?


Termografering innebär en kvalitetsgranskning av en byggnads klimatskärm. Med termografering identifieras värmeläckage i form av bristfällig isolering och köldbryggor samt läckage genom otätheter. Genom att identifiera brister ges möjligheten att undvika och förekomma onödiga kostnader, samt generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt- och mögelproblem. Även dåligt isolerade installationer och vattenläckage i rörledningar kan påträffas.

IR-strålningen omvandlas till en värmebild

Termografi, även kallad värmefotografering, innebär att man omvandlar ett objekts IR-strålning till en synlig värmebild. Vid termografering används en så kallad värmekamera som registrerar infrarött ljus för att ”se” och ”mäta” den infraröda strålning som ett objekt avger. Värme eller infraröd energi är ljus som inte är synligt eftersom våglängden är för lång för att upptäckas av det mänskliga ögat. Den infraröda strålningen är en del av det elektromagnetiska spektrum som vi upplever som värme. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten värme i infrarött ljus. Även mycket kalla objekt, till exempel isbitar, avger infraröd energi.

Så fungerar värmekameran

En värmekamera är ett beröringsfritt mätinstrument som registrerar IR-strålning (värmestrålning) och omvandlar informationen till en elektronisk signal som processas till en värmebild med temperaturuppgifter. Värme som registrerats av värmekameran kan bli noggrant kvantifierad vilket gör det möjligt att övervaka termisk prestanda och också identifiera och utvärdera graden av värmerelaterade problem. Metoden att med en värmekamera registrera värmestrålning och omvandla den till en värmebild med termperaturuppgifter kallas för termografi eller värmefotografering. Mer information om termografering finns att läsa på http://fluke.com/fluke/sesv/products/varmekameror

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå